تبلیغات
ســـوسنــگرد مــــن - سازش یا تنش ( دعوا سنت چهار ساله نشود!)

ســـوسنــگرد مــــن
 
:: سینما آزادی، هویت فرهنگی سوسنگرد :: مشکلات پیاده روها در سوسنگرد 1 :: مشکلات پیاده روها در سوسنگرد 2 :: سوسنگرد خواهی نخواهی دربندتم :: معلم می تواند نماینده بشود؟ :: شناخت حقوق شهروندی لازمه یک انتخاب


چهارمین شورای شهر سوسنگرد

بسم الله،همه باهم بگوییم ماشاءالله... هفت عضو شورای شهر سوسنگرد که بادجوانیشان چه دودی داشت ازهمان جلسه ی اول مشورتی دعوای گرمی بایکدیگرراه انداخته بودند. این چنین دعوایی نشانگرتحمل پایین شوراییها ستواینکه اختلافنظربایکدیگررابرنمیتابند. البته این رفتاررا نمی توان به حساب دلسوزی برای شهرگذشت بلکه معمولاً مصالح شخصی بر این گونه تعاملها حاکماست.

اکنون سؤال این است که :

شورای چهارم که دراولین جلسه ی خود دعوا دارد وخبر شره نمود کوچه وبازارمیشود میتواندآبادانی ونیکویی را به ارمغان داشته باشد؟!

آیاچنین اعضایی که  تحمل  اختلاف نظر با یکدیگر را ندارند می  توانند در برابر انتقادات شهروندان تاب بیاورند و با منطق به آنها رسیدگی کنند وپاسخگو باشند؟!

چنین اعضایی که با این رفتار که منظوری جز کشمکش برای مصالح شخصی را بر ملا نمیسازد میتوانند  منافع همگانی را برآورده کنند؟!

شهروندعزیز! قضاوت باشماست. پس سعی کنید دراین باره تحقیق کنید.

 

طبقه بندی: اخبار شهرستان دشت آزادگان، 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 14 شهریور 1392 توسط سوسنگرد من
تمامی حقوق مطالب برای ســـوسنــگرد مــــن محفوظ می باشد